Grupi i lojës ˮplusˮ, sipas montessori (me mësimin e gjuhës gjermane)
për fëmijë prej 2 deri 4 vjetë

Koha:                

 

Të hënën, deri të premten 8:30 – 11:30 h

Të martän dhe të enjeten pasdite 1:30 - 04:30 pasdite ju

 

                         

                                 

Çmimet e grupit të lojës ˮplusˮ pa kursin e gjuhës gjermane:

                          

Për cdi mëngjes/ pasdite, duke përfshirë materialin e

përpilimit CHF 24.00, pagesa me faturë 

(CHF 192 Fri dy herë në një grup lojrash Çdo muaj